Data: 2012-07-05 / ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z realizacją przez Pro Business Solutions Adam Beniowski projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Pro Business Solutions Adam Beniowski poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania klasy ERP-PROJECT" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne w MSP, beneficjent ogłasza konkurs ofert na opracowanie graficzne i wykonanie podstrony www projektu. Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Pobierz specyfikację z załącznikami