Data: 2012-07-25 ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe na wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania klasy ERP - "PROJECT" w ramach projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Pro Business Solutions Adam Beniowski poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ERP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, działanie 2.3 (numer umowy: RPMA.02.03.00-14-051/11) Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Pobierz specyfikację z załącznikami