Data: 2012-07-25 ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe na wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania klasy ERP - "PROJECT" w ramach projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Pro Business Solutions Adam Beniowski poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ERP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, działanie 2.3 (numer umowy: RPMA.02.03.00-14-051/11) Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej...

Data: 2012-07-05 / ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z realizacją przez Pro Business Solutions Adam Beniowski projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Pro Business Solutions Adam Beniowski poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania klasy ERP-PROJECT" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne w MSP, beneficjent ogłasza konkurs ofert na opracowanie graficzne i wykonanie podstrony www projektu. Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej...

Data: 2012-07-05 / ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z realizacją przez Pro Business Solutions Adam Beniowski projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Pro Business Solutions Adam Beniowski poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania klasy ERP-PROJECT" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne w MSP, beneficjent ogłasza konkurs ofert na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej dla ww projektu. Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej...